STYPENDIA

2009: Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2006: Kiefer Hablitzel Stypendium

2005: Kiefer Hablitzel Stypendium

2003, 2004: Stypendium Rządu Szwajcarskiego- ESKAS

2002: Stypendium szwajcarskiej fundacji bankowej "Stiftung Lyra"

2002: Stypendium Fundacji Kultury

2001: Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1999: Stypendium ufundowane przez Horsta Flock’a

1993-1998: Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

1997, 1998: Stypendium Ministra Kultury i Sztuki

1997: Stypendium Prezesa Rady Ministrów